🎉Tất cả các tính năng đều miễn phí và không giới hạn! Hãy tận hưởng các hồ sơ và nhóm không giới hạn với $0
Bắt đầu miễn phí
Quay lại Blog
Cloudflare Bypass
Lỗi Cloudflare 1015: Nó là gì và làm thế nào để tránh nó?
Bài viết này cung cấp cái nhìn sâu sắc về nguyên nhân, tác động và giải pháp tiềm năng cho Lỗi Cloudflare 1015, tiết lộ cách người dùng và quản trị viên web có thể giải quyết thách thức này một cách hiệu quả.
May 24, 2024

Cloudflare Error 1015 là lỗi giới hạn tốc độ, thường được hiển thị dưới dạng "You are being rate limited". Điều này có nghĩa là bạn đã gửi quá nhiều yêu cầu đến máy chủ và trang web đã tạm thời giới hạn quyền truy cập vào địa chỉ IP của bạn. Hạn chế này thường do vượt quá giới hạn tốc độ do chủ sở hữu trang web hoặc chính Cloudflare đặt ra.

Error 1015

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

Đã đến lúc thử 4 phương pháp trong bài viết này!

Nguyên Nhân Gây Ra Cloudflare Error 1015 Là Gì?

Nguyên nhân chính của Lỗi 1015 là vượt quá giới hạn tốc độ đặt ra cho một địa chỉ IP cụ thể. Điều này có thể xảy ra trong một số tình huống:

 1. Lưu Lượng Truy Cập Cao: Người dùng hoặc các script tự động thực hiện một số lượng lớn yêu cầu đến trang web trong một khoảng thời gian ngắn có thể kích hoạt giới hạn tốc độ. Điều này thường thấy trong quá trình web scraping hoặc khi chạy các bot tự động.
 2. Bảo Vệ Chống DDoS: Để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ Phân tán (DDoS), Cloudflare sử dụng giới hạn tốc độ như một cơ chế phòng thủ. Các địa chỉ IP có thể bị chặn tạm thời nếu chúng thực hiện các yêu cầu với tốc độ tương tự như một cuộc tấn công DDoS.
 3. Cấu Hình Ứng Dụng Sai: Đôi khi các ứng dụng hợp pháp có thể được cấu hình sai và vô tình thực hiện quá nhiều yêu cầu. Ví dụ, một client API được thiết kế kém có thể yêu cầu dữ liệu lặp đi lặp lại trong một vòng lặp.
 4. Địa Chỉ IP Chia Sẻ: Người dùng đằng sau một địa chỉ IP chia sẻ, chẳng hạn như những người trong mạng doanh nghiệp hoặc sử dụng VPN, có thể tập thể vượt quá giới hạn tốc độ, ngay cả khi việc sử dụng cá nhân nằm trong giới hạn chấp nhận được.

Nstbrowser miễn phí giúp bạn Vượt Qua Cloudflare Turnstile!

Dưới đây là 4 phương pháp bạn có thể sử dụng để khắc phục lỗi này:

 • Phương pháp 1: Giới hạn số lượng yêu cầu
 • Phương pháp 2: Sử dụng proxy nâng cao
 • Phương pháp 3: Tạo dấu vân tay trình duyệt khác nhau để truy cập qua Nstbrowser.
 • Phương pháp 4: Proxy động qua nhóm proxy của Nstbrowser

Phương Pháp 1: Giới Hạn Số Lượng Yêu Cầu

Như đã nói trước đó, một số lượng lớn yêu cầu đến một trang web trong một khoảng thời gian ngắn có khả năng kích hoạt giới hạn tốc độ. Vì vậy, để tránh Cloudflare Error 1015, hãy đảm bảo rằng tần suất yêu cầu được gửi từ client nằm trong phạm vi cho phép:

 • Khi viết các script hoặc chương trình để truy cập API của trang web, hãy cân nhắc việc tăng khoảng thời gian giữa các lần gửi yêu cầu.
 • Khi sử dụng một API cụ thể, hãy kiểm tra tài liệu của nó về giới hạn tốc độ và đảm bảo rằng các yêu cầu của bạn nằm trong các giới hạn đó.

Nếu bạn nghĩ rằng tần suất yêu cầu của mình là bình thường, hãy thử liên hệ với quản trị viên trang web hoặc đội ngũ hỗ trợ để giải thích tình huống và yêu cầu dỡ bỏ giới hạn tốc độ.

Phương Pháp 2: Sử Dụng Proxy Nâng Cao

Máy chủ proxy có thể phân tán tải của các yêu cầu và ngăn một địa chỉ IP đơn lẻ gửi quá nhiều yêu cầu. Việc luân phiên IP cho phép trang web thấy bạn như một người dùng khác và cuối cùng tránh được Cloudflare Error 1015.

Để tránh hạn chế truy cập
Nstbrowser cung cấp công nghệ luân phiên IP thông minh.

Phương Pháp 3: Tạo Dấu Vân Tay Trình Duyệt Khác Nhau Để Truy Cập Qua Nstbrowser

Nstbrowser cung cấp dấu vân tay trình duyệt thực và chỉ cần 3 bước để giải quyết vấn đề “Cloudflare Error 1015” sau khi đăng ký:

 • Tạo nhiều hồ sơ
 • Khởi chạy các hồ sơ
 • Truy cập trang web mục tiêu

Bước 1. Tạo nhiều hồ sơ

Tạo hàng loạt hồ sơ
Tạo nhiều hồ sơ

Bước 2. Khởi chạy các hồ sơ

Khởi chạy hồ sơ Nstbrowser

Bước 3. Truy cập trang web mục tiêu

Truy cập trang web mục tiêu qua Nstbrowser

Phương Pháp 4: Proxy Động Qua Nhóm Proxy Của Nstbrowser

Bạn cũng có thể sử dụng Nstbrowser để thiết lập proxy cho Hồ sơ để thực hiện proxy động nhóm, đảm bảo trình duyệt của bạn tránh khỏi cảnh báo Cloudflare Error 1015. Tất cả những gì bạn cần làm là:

 • Cấu hình nhóm proxy
 • Khởi chạy các hồ sơ
 • Truy cập trang web mục tiêu

Bước 1. Cấu hình nhóm proxy

 • Tạo nhóm
Tạo nhóm proxy
 • Thêm proxy
Thêm Proxy
 • Tạo hồ sơ
Tạo Hồ Sơ

Bước 2. Khởi chạy hồ sơ

Khởi chạy hồ sơ

Bước 3. Truy cập trang web mục tiêu

Truy cập trang web mục tiêu với Nstbrowser

Ghi Chú Cuối Cùng

Cloudflare Error 1015 là một cơ chế quan trọng để bảo vệ trang web của bạn khỏi sự lạm dụng và đảm bảo hiệu suất ổn định, nhưng nó cũng gây ra những lo ngại. Các tác động tiêu cực của lỗi này có thể được giảm thiểu bằng cách giới hạn tốc độ, quản lý lưu lượng truy cập và sử dụng công cụ hiệu quả nhất và miễn phí - Nstbrowser.