Trình bỏ chặn web

Giải pháp thu thập dữ liệu tự động quy mô lớn vượt qua hệ thống chống bot

Bỏ qua phát hiện chống bot

Truy cập bất kỳ trang web nào ở quy mô lớn một cách liền mạch, đảm bảo lượt truy cập không bị phát hiện.

Mô phỏng hành vi người dùng

Truy cập các trang web mục tiêu và tránh bị bot phát hiện.

Xoay IP thông minh

Nstbrowser liên tục xoay IP trong phần phụ trợ. Nếu yêu cầu thu thập dữ liệu không thành công, chúng tôi sẽ chọn tham số thiết bị khác và thử lại yêu cầu.

Dấu vân tay trình duyệt

Bỏ qua việc chặn trang web dựa trên dấu vân tay thực sự duy nhất của Nstbrowser

Bỏ chặn trang web

Bỏ qua hệ thống chống bot trang web để truy cập dữ liệu không hạn chế

Mở khóa Trang web hiệu quả

Nstbrowser sử dụng dấu vân tay của trình duyệt thực, giải CAPTCHA tự động, xoay IP thông minh, thử lại yêu cầu và các tính năng tự động khác để đảm bảo truy cập liền mạch vào bất kỳ trang web nào.

mô phỏng Hành vi người dùng

Nstbrowser truy cập các trang web với tư cách là người dùng chính hãng thông qua công nghệ lấy dấu vân tay của trình duyệt độc đáo. Chúng tôi sử dụng dấu vân tay của trình duyệt thực, dấu vân tay Canvas, theo dõi chuyển động của chuột và mặt nạ WebRTC để đảm bảo bạn không bị phát hiện.

Triển khai và thực hiện dễ dàng

Dễ dàng tích hợp vào mã hiện có của bạn, kết nối liền mạch các giải pháp thu thập thông tin tự động hóa của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

Liên hệ với chúng tôi và mở rộng kinh doanh của bạn

tôi đã đọc và đồng ý với Điều kiện  Chính sách bảo mậtChính sách cookie.