Cách ly dữ liệu để bảo mật doanh nghiệp

Truy cập dữ liệu và trang web một cách an toàn từ trình duyệt Cloud Container của chúng tôi. Cách ly khỏi các thiết bị để duy trì bảo mật mạng và dữ liệu.

Tạo môi trường duyệt web an toàn trên đám mây

Đảm bảo an ninh duyệt web và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng.

Phiên bảo mật với trình duyệt đám mây

Bảo vệ các thiết bị đầu cuối và dữ liệu mạng khỏi các cuộc tấn công và lây nhiễm bằng cách triển khai môi trường trình duyệt ảo ẩn danh, an toàn.

Đảm bảo duyệt web riêng tư và cách ly dữ liệu

Chạy các phiên bản trình duyệt trong từng môi trường vùng chứa riêng biệt. Cách ly hoàn toàn thiết bị khỏi các hoạt động trên web, ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa như trang web lừa đảo, tập tin độc hại, email hoặc tập lệnh.

Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu với phiên một lần

Xóa hoàn toàn phần mềm độc hại, cookie, lịch sử duyệt web, bộ đệm của trình duyệt và dấu vân tay sau mỗi phiên để đảm bảo an toàn và riêng tư dữ liệu.

Truy cập từ xa vào Cloud Desktop

Giao diện trình duyệt dựa trên đám mây cung cấp quy trình làm việc web một cách an toàn mọi lúc, mọi nơi, trên mọi trình duyệt, đảm bảo quyền truy cập được bảo vệ.

Môi trường truy cập an toàn cho các hoạt động không đáng tin cậy

Bảo vệ mạng và thiết bị

Truy cập thông qua trình duyệt ảo cho phép truyền phiên tới các trình duyệt cục bộ, thiết lập cách ly an toàn một cách hiệu quả để bảo vệ mạng và thiết bị.

Phát hiện tập tin và trang web độc hại

Phát hiện và chặn hiệu quả các trang web cũng như nội dung tệp độc hại để ngăn chặn các cuộc tấn công và lây nhiễm trên thiết bị và điểm cuối.

Môi trường trình duyệt hoàn toàn riêng biệt

Cung cấp môi trường độc lập, biệt lập cho mỗi phiên để đảm bảo an toàn dữ liệu một cách hiệu quả và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn.

Duyệt một lần

Nstbrowser phá hủy mọi quyền truy cập phiên trình duyệt và loại bỏ dấu vết trực tuyến, đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu và không thể truy xuất nguồn gốc.

Nghiên cứu mạng và thu thập thông tin an toàn

Cung cấp một môi trường ẩn danh, an toàn để nghiên cứu mạng và thu thập thông tin nhằm bảo vệ thiết bị khỏi các cuộc tấn công.

Truy cập vào các trang web không đáng tin cậy

Để truy cập an toàn các trang web không đáng tin cậy, Nstbrowser loại bỏ các cuộc tấn công dựa trên web trong quá trình duyệt và bảo vệ các hoạt động như tải xuống và tải lên.

Liên hệ với chúng tôi và mở rộng kinh doanh của bạn

tôi đã đọc và đồng ý với Điều kiện  Chính sách bảo mậtChính sách cookie.