🎉Tất cả các tính năng đều miễn phí và không giới hạn! Hãy tận hưởng các hồ sơ và nhóm không giới hạn với $0
Bắt đầu miễn phí
Dễ dàng vượt qua các thách thức Turnstile và Captcha của Cloudflare
Phát hiện và giải quyết tự động các thách thức của Cloudflare (Captcha, Turnstile, v.v.)
Tiếp tục quét với xoay IP thông minh
Tỷ lệ thành công cao lên đến 99,9% cho việc thu thập dữ liệu đáng tin cậy
Mô phỏng người dùng và quản lý dấu vân tay để tránh CAPTCHA
Học máy sâu của Cloudflare
Kiến trúc có thể mở rộng cho các hoạt động thu thập dữ liệu cấp doanh nghiệp.
Học máy để giải quyết các thách thức với độ chính xác cao
Hỗ trợ các cơ chế bảo vệ Cloudflare mới nhất trên tất cả các trang web
Hiệu suất có thể mở rộng, xử lý hàng trăm yêu cầu mỗi giây.
Hoàn toàn tuân thủ chính sách robot của các trang web
Tuân thủ các chính sách của trang web về thực hành crawl đạo đức
FAQ
Làm thế nào để bắt đầu?
Bắt đầu rất dễ dàng - đơn giản chỉ cần Đăng ký dịch vụ của chúng tôi và tích hợp API của chúng tôi chỉ với vài dòng code. Chúng tôi cung cấp Tài liệu toàn diện và hỗ trợ chuyên nghiệp.
Có những gói giá nào?
Chính sách giá của chúng tôi linh hoạt và cạnh tranh. Sau khi đăng ký, bạn có thể truy cập vào bảng điều khiển Nstbrowser để khám phá các tùy chọn giá cả chi tiết của chúng tôi được tùy chỉnh cho các nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp, giúp bạn lựa chọn gói phù hợp nhất với yêu cầu của bạn.
Dịch vụ có tính mở rộng như thế nào?
Dịch vụ của chúng tôi được xây dựng trên một kiến trúc có khả năng mở rộng cao, có thể xử lý hàng trăm yêu cầu đồng thời mỗi giây. Chúng tôi có thể tự động mở rộng hoặc thu hẹp dựa trên yêu cầu của bạn.